Cemex Polska

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Aby uzyskać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych dla betonów wyprodukowanych przez CEMEX Polska, podaj dane identyfikujące klienta, budowę oraz partię betonu. Informacje te znajdziesz na dokumencie WZ.

Po weryfikacji danych Deklaracja zostanie przesłana na podany adres email.

Dane klienta, budowy oraz dostawy

Podaj prawidłowy numer klienta (zaczynający się od 5)
Podaj prawidłowy numer budowy (zaczynający się od 6 lub 7)
Podaj numery dokumentów WZ, oddzielone przecinkami
Podaj adres, na który wysłać Deklarację