Cemex Polska

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych


zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r.

Deklaracje Właściwości Użytkowych


zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r.

Aby uzyskać właściwą Deklarację podaj dane identyfikujące klienta, budowę oraz partię betonu. Informacje te znajdziesz na dokumencie WZ.

Po weryfikacji danych Deklaracja zostanie przesłana na podany adres email.

Dane klienta, budowy oraz dostawy

Podaj prawidłowy numer klienta (zaczynający się od 5)
Podaj prawidłowy numer budowy (zaczynający się od 6, 7 lub 8)
Podaj numery dokumentów WZ, oddzielone przecinkami
Podaj adres, na który wysłać Deklarację